SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017

 

Karolina Chrobak- przewodnicząca

Błażej Groń- zastępca

Dominika Rusnarczyk - sekretarz

Karolina Marek– skarbnik

Alicja Cedzidło – skarbnik

Wiktoria Lizoń- kronika

Alicja Chlipała- kronika

Natalia Faron, Karolina Groń - gazetka szkolna, stołówka

Katarzyna Gorczowska, Kinga Wąchała- gazetka szkolna, stołówka