Rada Rodziców Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy

rok szkolny 2016/2017

 

 

Zarząd:

Pani Anna Czajka - przewodnicząca

Pani Anna Wąchała - skarbnik

Pani Joanna Wąchała - sekretarz

 

 

Członkowie:

Pani Zofia Faron

Pani Władysława Chlipała

Pani Małgorzata Witteczek

Pani Agata Ścianek

Pani Stanisława Jurkowska