Pozdrowienia z Krzyżowej


 

Grupa naszych uczniów po opieką pań – mgr Renaty Janik i mgr Joanny Piechury -rozpoczyna tygodniowy pobyt w Krzyżowej. Wspólnie z uczniami zaprzyjaźnionej z nami szkoły niemieckiej Wutha Farnroda gimnazjaliści
 wezmą udział w ciekawej lekcji interdyscyplinarnej ukierunkowanej na kształcenie kompetencji językowych.