·         Deklaracja projekt

·         Wybór projektu na świadectwo

·         Zgoda rodziców na udział w projekcie

·         Procedury wydawania duplikatów

·         Zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce

·         Zgoda rodzica na zajęcia pozalekcyjne

·         Podanie o zwolnienie z wf

·         Zgoda na konkurs

·         Oświadczenie-zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka

·         Podanie o wydanie duplikatu świadectwa-legitymacji

·         Oświadczenie o nieobecności na świetlicy szkolnej