OFERTA ZAJEC POZALEKCYJNYCH

W GIMNAZJUM IM.KARDYNALA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

                W KAMIENICY

                2016/2017

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

lekcja 7 - kl. IIIb – zaj. przygotowujące do egzaminu z j.pol. – p. W.Augustyniak

lekcja 7 – kółko fizyczne – co 2 tyg. - p. A.Gierczyk

lekcja 6 – innowacja pedagogiczna – co 2 tyg. – p. A.Gierczyk

lekcja 8 – kl. IIc, IIIc –kółko geograficzne/zaj. przygotowujące do egzaminu 2 tyg. – p. M.Kozioł-Rusnarczyk

lekcja 7,8 – kl. I, II –kółko polonistyczne/dziennikarskie – p. U.Faltyn

 

 

WTOREK

 

lekcja 7 – kl. IIIa, IIIb – zaj. przygotowujące  do egzaminu z mat. – co 2 tyg. – p. K.Gierczyk

lekcja 8 – innowacja pedagogiczna – co 2 tyg. – p. K.Gierczyk

lekcja 7 - kl. IIIb – zaj. przygotowujące do egzaminu z j.ang. co 2 tyg. – p. J.Piechura

lekcja 7 - kl. IIIb – zajęcia biblioteczne– p. M.Czartowska

 

 

ŚRODA

 

lekcja 1 – kl. IIIb – zaj. przygotowujące do egzaminu biol/chem – p. J.Łączek

lekcja 1 – kl. Iab – zajęcia wyrównawcze z matematyki – p. Iwona Franczyk Augustyn

lekcja 4 – zajęcia wyrównawcze ind. MS – religia ks. M. Kawa

lekcja 6 – kl. IIIa,c – zaj. przygotowujące do egzaminu biol/chem – co 2 tyg.– p. J.Łączek

lekcja 7 – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze (,,Ortograffiti“)- kl.Ib – p. U.Faltyn

 

CZWARTEK

 

lekcja 9,10 – zajęcia sportowe – p. D.Kalicińska

lekcja 7 – zajęcia z uczniami kl.Ia ze SPE – p. M.Paszkowska

 

 

 

 

PIĄTEK

 

7.30 – innowacja ,,Nade wszystko speaking“ – p. D.Chrobak

lekcja 7 - kl. IIIb,a – zaj. przygotowujące do egzaminu z geogr. - p. M.Kozioł-Rusnarczyk

lekcja 8,9 – kółko plastyczne co 2 tyg. - p. M.Kozioł-Rusnarczyk

lekcja 8 – kółko  informatyczne – p. H.Hodiak

popołudnie – wyjazdy do Szkoły Językowej Callan – p. D.Chrobak, p. J.Piechura

 

 

Kółko turystyczno-historyczne – dni wolne od zajęć, po zajęciach lekcyjnych -

p. J.Chlipała, p. I.Dominik, p. B. Wójcik

Kółko przygotowujące do wymiany międzynarodowej młodzieży – dni wolne od zajęć – wyjazdy do szkoły językowej Callan, wymiana – p. R.Janik

DKE (Dyskusyjny Klub Edukacyjny) – raz w miesiącu wg harmonogramu – 

p. U.Faltyn, p. W. Augustyniak, p. M.Paszkowska