W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole uczą:

dyr mgr Iwona Franczyk Augustyn

mgr Augustyniak Wioletta

mgr Chlipała Jan

mgr Chrobak Dorota

mgr Dominik Iwona

mgr Faltyn Urszula

mgr Faron Robert

mgr Gierczyk Andrzej

mgr Gierczyk Katarzyna

mgr inż. Hodiak Helena

mgr Janik  Renata

ks. mgr Kawa Marcin

mgr Kozioł-Rusnarczyk Mariola

mgr Łączek Jolanta

mgr Miśkowicz Paweł

mgr Danuta Kalicińska

mgr Paszkowska  Monika

mgr Piechura Joanna

mgr Wójcik Beata

mgr Czartowska Maria