JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA

Pod takim hasłem Gimnazjum w Kamienicy uczciło Narodowe Święto Niepodległości. Kalendarzowa uroczystość  z okazji 11 listopada  przeprowadzona została w formie miniprojektu, w który zaangażowała się cała społeczność szkolna.
Najpierw poszczególne klasy przygotowały dekorację związaną z obchodzoną rocznicą. Następnie grupa instrumentalno-wokalna wystąpiła na płycie kamienickiego rynku z piosenką
i pieśnią patriotyczną, a SU z ulotkami nawołującymi mieszkańców do wywieszenia w domach flagi państwowej. Tą samą nutą - w dniach 10 i 12 listopada - rozbrzmiewały w szkole wybrane przerwy międzylekcyjne.
Głównym zadaniem projektowym było zorganizowanie Szkolnego Kongresu Ojczyźnianego, na który złożyły się poetyckie referaty wygłoszone przez przedstawicieli  wszystkich oddziałów klasowych.
Projekt zakończony został ogłoszeniem konkursu „MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

 GALERIA